Vtip 41


Na policajnej stanici sa pokazil prah na dverách. Prišiel náčelník a povedal policajtom, nech to opravia. Šli kúpiť klince a kladivo a začali zatĺkať, ale hlavičkou smerom dole. Vtom príde náčelník, zoberie klinec a povie:
- Ste normálni? Kúpili ste klince do stropu.

O policajtoch | 2014-07-17 13:40:47