Vtip 41


Traja kovboji súťažia, kto je presnejší v streľbe. Prvý zatočí pištoľami a zastrelí koňa.
- I am Jimm!
Druhý zatočí pištoľami a zastrelí ťavu.
- I am Herry!
Tretí vyhodí pištole, zatočí s nimi a odstrelí oboch kovbojov.
- I am sorry!

Čierny humor | 2014-04-18 19:08:05