Vtip 146


Lord si vyjde na hon a sluha mu privedie svorku chrtov a praje mu pekný lov. Lord odíde za kopec. Hneď nato počuť strieľanie a rev. Po chvíli sa lord vráti a sluha sa ho pýta:
„Aký bol lov?"
„Dobrý, veľmi vydarený, až na to, že mi došli chrty."

Čierny humor | 2015-04-14 19:40:58