Vtip 24


Vieš, čo urobí blondínka, keď jej zasvietiš do ucha baterkou?
Rozsvietia sa jej očičká.

O blondínkach | 2014-03-02 21:29:58