Vtip 27


Hovorí otec synovi:
- Syn môj, desať rokov som pracoval vo Vietname.
Syn na to smutne sklopil hlavu. Otec pokračuje:
- Potom som dvadsať rokov pracoval v Černobyle.
A syn smutne sklopil aj druhú hlavu.

Čierny humor | 2014-03-31 13:48:57